Algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden van MHT Schuttingen geven de afnemer en de leverancier duidelijkheid over de te leveren producten en het plaatsen ervan. Ook zaken zoals de garantie en de betaling komen aan bod. MHT Schuttingen werkt uitsluitend op bestelling en streeft ernaar u een zo helder en transparant mogelijke offerte voor te leggen. 

Bouwplaats 

Voor het plaatsen van uw nieuwe schutting dient een strook van circa 50 cm vrij te zijn van begroeiing, dit dient als looppad tijdens de bouwwerkzaamheden. Verder dient de plaats waar de schutting komt vrij te zijn van wortels, puin, steenmateriaal, afgebroken palen, en overige obstakels in de grond. De grond dient ‘bouwrijp’ te zijn. 

Laden en lossen 

De montageploeg moet binnen 25 meter van de bouwplaats de materialen kunnen lossen, deze plek moet bereikbaar zijn voor een bus met aanhanger. Wanneer dit niet mogelijk is, moet dit op voorhand kenbaar gemaakt worden aan MHT Schuttingen. 

Uitzetten van de schutting 

Bij aankomst dient de opdrachtgever aanwezig te zijn voor het bepalen van de lijn waarop de schutting geplaatst zal worden. Alsmede de eventuele hoogte van de te plaatsen schutting. De opdrachtgever zal met behulp van paaltjes de lijn moeten aangeven waar de schutting moet komen te staan. Verder dient de opdrachtgever kenbaar te maken waar eventuele kabels en/ of leidingen liggen. De montageploeg probeert met alle facetten rekening te houden maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele kabel en/ of leiding schade. 

Montage van de schutting 

Na het uitzetten van de lijn waarop de schutting geplaatst wordt, start de montageploeg met het maken van gaten waarin de betonpalen geplaatst worden. Nadat de betonpalen en de onderplaten geplaatst zijn worden de schuttingdelen gemonteerd. Tenslotte wordt uw schutting gesteld en afgemonteerd. Indien de schutting begint of eindigt tegen uw woonhuis, schuur of andere bebouwingen, wordt erop die plek standaard geen paal geplaatst. Dit is vaak niet mogelijk i.v.m. de fundering van uw woonhuis, schuur of andere bebouwingen. Werkzaamheden zoals, het herbestraten, herstellen van de borders en straatwerk vallen niet onder de montage werkzaamheden tenzij anders is overeengekomen. Als u onze website een hoek hebt aangevraagd dan is dit een beugel die wij monteren op de paal. Er bestaan speciale hoekpalen maar die gebruiken wij niet i.v.m. de mindere constructie van deze paal. Tijdens de montage dient de montageploeg te kunnen beschikken over stroom en water. Door weersomstandigheden kan het voorkomen dan MHT Schuttingen niet op de afgesproken dag kan plaatsen. Wanneer dit het geval is zal MHT Schuttingen samen met u een nieuwe afspraak inplannen. 

Fundering 

De palen komen circa 80 cm onder het maaiveld te staan. Op het moment van plaatsen kan er door de montageploeg geadviseerd worden om beton aan de palen te storten, dit is nodig wanneer er sprake is van hoge grondwaterstand of als de aarde uit kleigrond bestaat. Mocht opdrachtgever het, ondanks advies van de montageploeg, niet nodig vinden beton te laten storten, dan vervalt de garantie op de montage.

Betalingsvoorwaarden 

Betaling dient plaats te vinden volgens overeengekomen afspraak. Dit houdt in dat er betaald wordt voor of bij oplevering van de schutting. De betaling kan middels contante betaling of per pin voldaan worden. De betaling dient ook als akkoord voor oplevering. Bij annulering minder dan 10 werkdagen voor aanvang van plaatsing van de schutting is MHT Schuttingen genoodzaakt 20% van het totaalbedrag in rekening te brengen. 

Garantie beton 

MHT Schuttingen geeft 15 jaar garantie op al haar betonproducten. Beton is een natuurproduct, waarbij het voor kan komen dat er kleine luchtbellen, beschadiging of verkleuringen in het product zitten, dit valt niet onder de garantie. Door een reactie van regenwater kan er kalk uitbloei ontstaan. De kalk zet zich hierbij op het betonoppervlak af als witte uitslag. Dit verschijnsel hoort bij beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. Kalkuitbloei valt niet onder de garantie. Om kalkuitbloei te voorkomen dient de gehele schutting eenmalig geschilderd te worden met een speciale betonverf. Dit kan in overleg tegen meerprijs door MHT Schuttingen uitgevoerd worden. Onder de garantie valt: - Spontaan kapot knappen van het beton: - Betonrot. 

Garantie hout 

MHT Schuttingen geeft 10 garantie op al haar geïmpregneerde schuttingen. MHT Schuttingen werkt uitsluitend met hoogwaardige materialen, desondanks kunnen er haarscheurtje ontstaan. Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie. Onder de garantie valt: - Grove scheuren (groter dan 5 mm): - Productiefouten: - Houtrot, mits er geen beplanting tegenaan groeit. Kleurechtheid foto’s van de website/mail kunnen afwijken en dienen alleen als voorbeeld. De gekleurde delen zijn enkel in kleur gegrond met impregneer en kunnen dus vlekkerig/ vaal van kleur zijn. Wij kunnen deze delen tegen meerprijs voor u coaten. 

Overige bepalingen garantie: 

-Op montage 1 jaar garantie na plaatsing 

-Het niet in de afgesproken lijn plaatsen van de schutting 

-het niet waterpas (zowel horizontaal als verticaal) plaatsen van de schutting 

-Het haaks plaatsen van de schutting t.o.v. andere objecten valt niet onder de garantie 

-Schade veroorzaakt door verzakking of andere invloeden van buitenaf vallen nooit onder de garantie. 

Transport 

Afhankelijk van uw woonplaats en het aantal meters afgenomen schutting brengt MHT Schuttingen transportkosten in rekening. Indien de bouwmaterialen door het huis vervoerd moeten worden dient dit duidelijk aangeven te worden. 

Geldigheid offerte 

Een door u aangevraagde offerte is 4 weken geldig na aanvraag. 

                                         


MHT Schuttingen, adres: Sypesteyn 160, 7608VS, Almelo 

Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij kamer van koophandel op 01-01-2020 

Bank: NL91RABO0342754319 KVK: 73196606 BTW: NL035019347B02